Visie van Degrillbus.nl

Degrillbus.nl wil met een Maatschappelijk Verantwoord Concept invulling geven aan een stuk financiële onafhankelijkheid van gemotiveerde bijzondere mensen. Degrillbus.nl wil hierin een voorbeeldfunctie vervullen en een innovatieve manier van zaken doen naleven waarbij de stakeholders geen aandeelhouders zijn maar partners. Hierbij moet het winstoogmerk hand in hand gaan met de uitvoering van een MVO gedachte.

 

Missie

Bij en bedrijfsvoering wordt altijd de vraag gesteld wie er potentieel beter van kan worden. De andere kant van de medaille is dat er iemand (onbewust) slechter van wordt. Degrillbus.nl wil deze negatieve effecten tot een minimum beperken.

Degrillbus.nl wil bij de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten mensen een kans bieden om zich te ontwikkelen in het arbeidsproces als dit om wat voor reden dan ook eerder niet goed gelukt is (denk aan gedeeltelijke invaliditeit, te weinig ervaring, etnische afkomst, geen diploma;s etc.).

Degrillbus.nl is geen sociale werkplaats; Degrillbus.nl is een onderneming met winstoogmerk. De winst gaat alleen niet naar aandeelhouders maar wordt onderling verdeeld. Het personeel heeft via de eigen zeggenschap direct invloed op de hoogte van de winst.

Het concept van "fast-food" staat in de huidige tijd erg onder druk omdat gezond eten van groot belang is. Degrillbus.nl is van mening dat af en toe verantwoord snacken goed binnen een gevarieerd eetpatroon past. De voorwaarde die Degrillbus.nl aan snacken stelt is dat dit op een bewuste manier moet plaatsvinden. Degrillbus levert daarom snacks waarbij met de grootste zorg wordt gekeken naar eerlijke en gezondere ingrediënten die uit de locale omgeving worden betrokken.

Samen met het feit dat Degrillbus.nl ook t.a.v. het milieu haar verantwoordelijkheden neemt door gebruik te maken van een duurzame elektrisch transportbus denken wij daar waar mogelijk volledig binnen de raamwerken van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te opereren.

 

Doelen

  • Het bieden van financiële zekerheid aan bijzondere mensen
  • De klant een verantwoorde kwaliteitsbeleving geven
  • Inkoop bij MVO gerichte bedrijven
  • Een win-win situatie creëren voor stakeholders (gemeente - ondernemer - klant -subsidie instantie  - natuur)