MVO

Wat is MVO?

Bij bewust maatschappelijk ondernemen wordt rekening gehouden met activiteiten waarde toevoegen van waarde aan zowel PEOPLE, PLANET als PROFIT. Er moet een goede balans zijn. Deze balans kan alleen plaatsvinden indien op een actieve en transparante manier verantwoording wordt afgelegd en daarover met alle betrokken partijen een open dialoog wordt gevoerd.

Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst. Degrillbus.nl heeft als doel tot deze groep bedrijven te horen.

MVO is de standaard voor ondernemen in de 21ste eeuw. Uitgangspunten zijn hierbij:

  • MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied.
  • MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende belangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties. Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.
  • MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

 

De relatie tot de mens (PEOPLE) 

Degrillbus.nl wil bij de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten mensen een kans bieden om zich te ontwikkelen in het arbeidsproces. Wij bieden mensen een kans om deel te nemen het arbeidsproces als dit om wat voor reden dan ook daarvoor niet goed gelukt is (denk aan gedeeltelijke invaliditeit, te weinig ervaring, etnische afkomst etc. etc.). Degrillbus is geen sociale werkplaats en kan deze functie niet invullen. Degrillbus kan er echter wel voor zorgen dat mensen worden geholpen een toekomst op te bouwen met een stuk zelfstandigheid en eigenwaarde. In het ideale geval zelfs met financiele onafhankelijkheid. 

Het doel van Degrillbus is om op een relatief simpele wijze iets te betekenen voor de samenleving in samenwerking met de locale overheden en instanties. Bij een succesvolle samenwerking kunnen mensen een hierdoor een zelfstandig bestaan opbouwen. De betreffende personen kunnen trots zijn; wat voor lokale overheden weer financieel gunstige effecten tot gevolg heeft.

 

Verantwoord snacken (PEOPLE)

Het concept van \"fast-food\" staat in de huidige tijd erg onder druk omdat het besef dat gezond eten noodzakelijk is steeds belangrijker wordt. Degrillbus is echter van mening dat sporadisch maar verantwoord snacken goed binnen een gevarieerd eetpatroon kan passen. De voorwaarde die Degrillbus aan snacken stelt is dat dit op een bewuste manier moet plaatsvinden.

Degrillbus levert daarom snacks waarbij met de grootste zorg wordt gekeken naar eerlijke ingrediënten die bij voorkeur uit de locale omgeving worden betrokken. Deze ingredienten worden bereid op een wijze waarbij zo min mogelijk schadelijke ingredienten, zoals onverazdigde vetzuren, worden gebruikt.

 

Het milieu (PLANET)

Degrillbus.nl is het eerste bedrijf in Nederland dat volledig gebruik maakt op locatie van elektrische aangedreven voertuigen. Zij scheidt hierdoor geen CO2 uit bij haar logistieke bewegingen en kan in een CO2 neutrale omgeving opgaan.

 

Financiele onafhankelijkheid (PEOPLE + PROFIT)

Degrillbus.nl begeleidt haar mensen totdat zij zelfstandig kunnen opereren op locatie in loondienst. Op het moment dat mensen dit punt hebben bereikt biedt Degrillbus.nl deze mensen de mogelijkheid om in plaats van in loondienst te werken de stap te maken naar zelfstandig ondernemerschap zonder dat deze personen daar financiele risico\'s voor hoeven te nemen. Degrillbus.nl doet dit door een franchiseformule te gebruiken waarbij geen initiele investeringen nodig zijn. Wanneer dit punt is bereikt kan Degrillbus.nl met trots zeggen dat zij een bijdrage op persoonlijk maar ook op maatschappelijk vlak heeft volbracht. Dit heeft plaatsgevonden zonder gesubsidieerde kosten en heeft de persoon in kwestie geen of onnodige (financiele ) risico\'s opgeleverd.